Luyện thi GMAT

Mục đích khóa học: luyện kỹ năng về toán (GMAT) và từ vựng tiếng anh về toán cho các học viên đã trúng tuyển vào chương trình MBA TROY. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng làm toán bằng tiếng anh để có thể thi lấy chứng chỉ GMAT.

Đăng ký trực tuyến
Bạn biết đến Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN qua nguồn thông tin nào ?